Een omhelzing op de werkvloer in tijden van corona: reden voor ontslag?

De 1,5-metersamenleving houdt ons al maanden bezig. Dit heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op de werkvloer, want ook daar zullen we dagelijks de 1,5 meter afstand in acht dienen te houden. Dat het niet altijd eenvoudig blijkt om ons aan deze 1,5-meterregel te houden blijkt niet alleen uit de dagelijkse praktijk, maar ook uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Daarin staat namelijk de niet-naleving van de 1,5-meterregel op de werkvloer centraal. Een toch wel bijzondere zaak, en interessant genoeg om eens aandacht aan te besteden in onze maandelijkse blog. Lees meer