De verlenging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: hoe zat het ook alweer en waar moeten we op letten?

De wettelijke aanzegverplichting

Sinds 1 januari 2015 geldt, bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, een zogenoemde aanzegverplichting voor werkgevers. Deze aanzegverplichting houdt in dat een werkgever verplicht is om, minimaal een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, schriftelijk kenbaar te maken aan de betreffende werknemer of zijn of haar contract wordt verlengd of niet. 

Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst verlengen? Dan moet de werkgever ook aangeven onder welke voorwaarden hij of zij de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen.  

Een werkgever is overigens niet verplicht zijn of haar keuze om de arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen met redenen te onderbouwen. Voldoet een werkgever niet aan de wettelijke aanzegverplichting? Dan kan de betreffende werknemer aanspraak maken op een zogenaamde boete wegens niet tijdig aanzeggen van maximaal één maandsalaris.

Lees meer