Artikelen door

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Wij spelen hier al een tijdje op in bij de advisering van onze klanten als het gaat om het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten en overige arbeidsvoorwaardenregelingen. Nu de inwerkingtreding van deze nieuwe wet nu wel heel dichtbij komt, geven wij […]

Heeft werknemer wel of niet afstand gedaan van bepaalde rechten?

Uit een arbeidsovereenkomst vloeien voor zowel de werkgever als de werknemer diverse rechten en verplichtingen voort. Op de werknemer rust bijvoorbeeld de verplichting om de overeengekomen arbeid te verrichten; daartegenover staat dan het recht op loonbetaling. Ook het kunnen beschikken over een bedrijfsauto kan een recht van een werknemer zijn dat voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst.