Thuiswerken tijdens de COVID-19 pandemie: wel of geen recht?

In verband met de huidige coronapandemie adviseert de overheid ons om zoveel mogelijk thuis te werken; contactmomenten moeten immers zoveel mogelijk worden beperkt. Veel werkgevers hebben er inderdaad voor gekozen om hun werknemers (voor zover mogelijk) thuis te laten werken. Dat neemt niet weg, dat er ook werkgevers zijn die op de werklocatie maatregelen hebben getroffen zodat er wél gewoon op de werkvloer gewerkt kan worden.

Lees meer

Een omhelzing op de werkvloer in tijden van corona: reden voor ontslag?

De 1,5-metersamenleving houdt ons al maanden bezig. Dit heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op de werkvloer, want ook daar zullen we dagelijks de 1,5 meter afstand in acht dienen te houden. Dat het niet altijd eenvoudig blijkt om ons aan deze 1,5-meterregel te houden blijkt niet alleen uit de dagelijkse praktijk, maar ook uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Daarin staat namelijk de niet-naleving van de 1,5-meterregel op de werkvloer centraal. Een toch wel bijzondere zaak, en interessant genoeg om eens aandacht aan te besteden in onze maandelijkse blog. Lees meer

Het coronavirus: veelgestelde vragen van werkgevers en werknemers

Het coronavirus en de vanuit ons kabinet getroffen maatregelen: ze houden ons alweer de nodige weken bezig. De gevolgen zijn voor velen van ons groot, en dat brengt natuurlijk vragen met zich mee. Zo krijgen we dagelijks vragen van werkgevers en werknemers over zaken die allemaal verband houden met het coronavirus, hoe hiermee om te gaan op de werkvloer, en wat er over en weer van zowel werkgever als werknemer verwacht mag worden.

Lees meer

Coronavirus: nieuwe maatregelen kabinet voor banen en economie!

Het coronavirus en de daartoe in Nederland getroffen maatregelen: ze zijn je vast niet ontgaan. Sterker nog, het virus houdt ons allemaal dagelijks bezig. Ook wordt steeds meer duidelijk welke vergaande consequenties de noodzakelijke maatregelen voor iedereen hebben. Wat zijn op dit moment de belangrijkste ontwikkelingen rondom de coronacrisis en het kabinetsbeleid? En wat betekent dit voor jou als werkgever, werknemer of zelfstandige?

Lees meer

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst van een werknemer namelijk met onmiddellijke ingang beëindigd. Als werknemer ben je dan ‘verwijtbaar werkeloos’ en heb je dus ook geen recht op een WW-uitkering. Omdat deze ontslagvorm zulke verstrekkende gevolgen heeft, stelt de wet de nodige eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet. In de praktijk wordt echter nogal eens aan deze vereisten voorbij gegaan – met alle gevolgen van dien. Reden om een keer een blog te schrijven over de voorwaarden waaraan een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet voldoen. Lees meer