Zieke werknemer en reorganisatie. Let goed op!

Ben je als werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen genoodzaakt een reorganisatie door te voeren, let dan extra goed op eventuele zieke werknemers. Volgens de per 1 juli 2015 ingetreden Wet Werk en Zekerheid is het niet meer zomaar mogelijk een zieke werknemer te ontslaan. Ook niet als de reden voor de beëindiging van het dienstverband van werknemer helemaal niets met ziekte te maken heeft.

Lees meer

Concurrentiebeding? Let op de vereisten!

Wil je als werkgever een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, let er dan op dat daarvoor een concreet zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang vereist is. Lees meer

Dossieropbouw onmisbaar bij ontslag wegens disfunctioneren

Ben je als werkgever ontevreden over het functioneren van een werknemer? Wees je er dan van bewust dat op jou als werkgever een zeer vergaande verplichting rust om het functioneren van werknemer te verbeteren. Dit betekent dat dossieropbouw essentieel is. Lees meer

Ontslag tijdens proeftijd? Mag dat zomaar?

In principe is ontslag tijdens proeftijd toegestaan: in de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door zowel werkgever als werknemer per direct worden opgezegd. Er geldt dan dus géén opzegtermijn. Lees meer

Ingenomen rijbewijs? Reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst?

Een ingenomen rijbewijs of nog preciezer een ontzegging van de rijbevoegdheid blijkt niet altijd voldoende reden voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Zo werd in deze uitspraak het door een werkgever ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen. Dit ondanks het feit dat de werknemer gedurende een langere periode zijn werkzaamheden voor zijn werkgever niet kon uitoefenen. Lees meer