Toestemming nodig om alleen met mijn kind te reizen?

Heb ik toestemming nodig van mijn ex-partner (en vader van mijn kind) om alleen met mijn kind te naar het buitenland te reizen? Dit is een vraag die tijdens de afgelopen zomervakantie veel aan ons is gesteld is. Reden te meer om hierover een korte blog te schrijven. Lees meer

Wat is de wettelijke termijn voor partneralimentatie?

Op dit moment is er veel onzekerheid over de vraag: wat is de wettelijke termijn voor partneralimentatie? Moet deze nu verkort worden of juist niet? Door deze discussies is het voor veel mensen onduidelijk welke termijn nu geldt voor de partneralimentatie en of dit wetsvoorstel, zoals dit is ingediend, al van kracht is. Ik zal in deze blog in gaan op de regelgeving zoals deze nu geldt. Lees meer

Mag een kind vanaf 12 jaar zelf kiezen?

Het is niet zo dat een kind vanaf 12 jaar zelf mag kiezen waar hij of zij gaat wonen: dit is een veelvoorkomend misverstand. Wel worden er verschillende procedures gehanteerd  vanaf het moment dat het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt: wellicht dat daar dit hardnekkig misverstand vandaan komt. Lees meer over de rechten van een kind en op de brandende vraag: Mag een kind vanaf 12 jaar zelf kiezen? Lees meer

Gezamenlijk gezag: regel het goed in het belang van je kind

Ouders weten vaak niet wat gezamenlijk gezag is en hoe dit geregeld moet worden en zijn zich niet bewust van het feit dat ze gezamenlijk gezag specifiek moeten aanvragen indien ze niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten. Wat is eigenlijk gezag? Wanneer is gezamenlijk gezag automatisch geregeld? Wanneer moet je dit specifiek regelen (en hoe)? Wat gebeurt er met het gezag indien een relatie onverhoopt wordt verbroken en gezamenlijk gezag niet is geregeld? En wat gebeurt er eigenlijk wanneer je partner zou komen te overlijden?

Lees meer

Inzicht in besteden van kinderalimentatie?

Heb je het idee dat de kinderalimentatie niet wordt besteed aan de kinderen omdat bijvoorbeeld de kinderen in oude of versleten kleding lopen? Kun je dan eisen dat de degene die de kinderalimentatie ontvangt inzicht geeft in waar de alimentatie aan gespendeerd wordt?

Lees meer