Berichten

Ontslag per Whatsapp? Voldoet dit aan de schriftelijke aanzegplicht?

Per 1 januari 2015 geldt voor werkgevers de schriftelijke aanzegplicht. Dit houdt in dat de werkgever minimaal 1 maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 6 maanden of langer) bij de werknemer schriftelijk moet melden dat het dienstverband zal eindigen. Voldoet de werkgever niet aan deze schriftelijke aanzegplicht, dan kan de werknemer aanspraak maken op een boete. Voldoet ontslag per Whatsapp aan deze zogeheten aanzegplicht? Lees meer