Berichten

Compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als zijn of haar arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. Deze transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere nieuwe baan wat makkelijker te maken. Zoals we al eens in een eerdere blog hebben toegelicht, is een werkgever de transitievergoeding óók verschuldigd bij een ontslag van een werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar ziek of meer). Over dit onderwerp is de afgelopen tijd veel discussie geweest. Met als resultaat een nieuwe compensatieregeling, die per 1 april 2020 in werking treedt. Reden voor ons om jou als werkgever of als werknemer via deze blog meer te vertellen over deze nieuwe compensatieregeling. Lees meer

Langdurige arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding: een veelvoorkomend discussiepunt tussen werkgever en werknemer.

De afgelopen periode ontvingen wij veel vragen van zowel werkgevers als werknemers over de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikt. De praktijk leert dat dit onderwerp een ‘hot item’ is voor zowel werkgever als werknemer. Bovendien ligt er over dit onderwerp een nieuw wetsvoorstel. Reden voor ons om dit onderwerp en het wetsvoorstel eens nader toe te lichten in deze blog.  Lees meer

Vakantiedagen? Hoe zit het eigenlijk met vakantierechten?

Het einde van het jaar 2015 nadert. Voor we het weten is 2016 een feit. Het nieuwe jaar betekent een frisse start, goede voornemens en het uitspreken van bepaalde wensen. Wellicht wil je komende zomer eindelijk eens die droomreis maken, met de gehele familie op wintersport of ben je juist toe aan een wat langere periode er tussen uit. Met welke regels heb je dan in 2016 rekening te houden? Hieronder geven we je antwoord geven op de meest gestelde vragen omtrent vakantiedagen. Lees meer

Recht op transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Nog voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid kozen werkgevers voor het opzeggen van  het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf. Het dienstverband werd vrijwel altijd opgezegd zonder dat aan werknemer enige vergoeding voor de beëindiging van het dienstverband werd toegekend. De Wet Werk en Zekerheid heeft hier wijziging in aangebracht. Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer namelijk recht op een vergoeding (transitievergoeding) bij het einde van een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer