Berichten

Concurrentiebeding niet altijd geldig voor thuiswerkers!

Het concurrentiebeding is een onderwerp waar we al eerder aandacht aan hebben besteed in onze blogs.  Het concurrentiebeding is de bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin is opgenomen waar een werknemer zich aan moet houden als hij of zij besluit bij een andere werkgever te gaan werken of een eigen onderneming te starten.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als zijn of haar arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. Deze transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere nieuwe baan wat makkelijker te maken. Zoals we al eens in een eerdere blog hebben toegelicht, is een werkgever de transitievergoeding óók verschuldigd bij een ontslag van een werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar ziek of meer). Over dit onderwerp is de afgelopen tijd veel discussie geweest. Met als resultaat een nieuwe compensatieregeling, die per 1 april 2020 in werking treedt. Reden voor ons om jou als werkgever of als werknemer via deze blog meer te vertellen over deze nieuwe compensatieregeling. Lees meer

De AVG ben jij er al klaar voor?

Over een dag is het 25 mei 2018. De datum waarop de nieuwe privacywet, namelijk de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) in werking zal treden. Dat deze datum nu wel heel dichtbij komt, merken we ook bij Anderz Advocaten. We ontvangen veelvuldig telefoontjes en mailtjes van onze klanten met verschillende vragen over de AVG. Voor ons dan ook een goede reden om over de AVG een blog te schrijven. Met als doel jou als ondernemer pro actief en in begrijpelijke taal over de hoofdlijnen van de AVG te informeren. Want wat houdt deze AVG in? Wat gaat er eigenlijk veranderen? Waar moet je als ondernemer op letten? En wie gaat de naleving van de AVG controleren?  Lees meer

Langdurige arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding: een veelvoorkomend discussiepunt tussen werkgever en werknemer.

De afgelopen periode ontvingen wij veel vragen van zowel werkgevers als werknemers over de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikt. De praktijk leert dat dit onderwerp een ‘hot item’ is voor zowel werkgever als werknemer. Bovendien ligt er over dit onderwerp een nieuw wetsvoorstel. Reden voor ons om dit onderwerp en het wetsvoorstel eens nader toe te lichten in deze blog.  Lees meer

Verlenging arbeidsovereenkomst: blijft concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet toegestaan onder de Wet Werk en Zekerheid (tenzij er een aantoonbaar zwaarwegend bedrijfsbelang is). Maar wat gebeurt er met dit beding als er al een arbeidsovereenkomst loopt van voor de datum dat de Wet Werk en Zekerheid in werking is getreden en deze lopende arbeidsovereenkomst door werkgever wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden? Blijft het concurrentiebeding dan wel gelden voor werknemer? Lees meer