Berichten

Concurrentiebeding? Let op de vereisten!

Wil je als werkgever een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, let er dan op dat daarvoor een concreet zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang vereist is. Lees meer