Berichten

Geheimhoudingsbeding

Psssttt.. Kun jij een geheimpje bewaren? We kennen het allemaal vast wel: de situatie dat iemand je iets verteld en je daarna vraagt om het echt geheim te houden. Voor de persoon die het je op dat moment vraagt, is het dan blijkbaar heel belangrijk dat dit niet bij een ander terecht komt. Oftewel, vertrouwelijke informatie. Of iedereen ook daadwerkelijk een geheim kan bewaren is een andere discussie maar wij vonden het in het verlengde hiervan tijd om eens stil te staan bij het geheimhoudingsbeding dat veel voorkomt in arbeidsovereenkomsten? Hoe ver gaat een geheimhoudingsbeding eigenlijk wanneer het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst? Lees meer

Beëindigingsovereenkomst en transitievergoeding

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst op basis waarvan een werkgever en een werknemer met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen. In onze dagelijkse praktijk passeert deze beëindigingsovereenkomst zeer regelmatig ons bureau. Het kan dan gaan om een opdracht van een werkgever om een beëindigingsovereenkomst op te stellen passend bij de situatie die zich op dat moment voor doet. Uiteraard melden ook werknemers zich met enige regelmaat bij ons: ze leggen dan hun beëindigingsovereenkomst aan ons voor met de vraag of deze zo wel getekend kan worden. Dat het uiterst belangrijk is om je zowel als werkgever maar ook als werknemer te laten adviseren over de inhoud van een beëindigingsovereenkomst en de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen of risico’s staat buiten kijf. Maar wat mogen een werkgever en een werknemer in het kader van de onderhandelingen over de beëindiging van het dienstverband van elkaar verwachten? In hoeverre is bijvoorbeeld een werkgever verplicht om een werknemer in te lichten over het recht op een transitievergoeding?

Lees meer