Berichten

Gezamenlijk gezag: regel het goed in het belang van je kind

Ouders weten vaak niet wat gezamenlijk gezag is en hoe dit geregeld moet worden en zijn zich niet bewust van het feit dat ze gezamenlijk gezag specifiek moeten aanvragen indien ze niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten. Wat is eigenlijk gezag? Wanneer is gezamenlijk gezag automatisch geregeld? Wanneer moet je dit specifiek regelen (en hoe)? Wat gebeurt er met het gezag indien een relatie onverhoopt wordt verbroken en gezamenlijk gezag niet is geregeld? En wat gebeurt er eigenlijk wanneer je partner zou komen te overlijden?

Lees meer