Berichten

Zorgkorting en kinderalimentatie. Is het echt zo makkelijk?

Omdat wij vaak vragen krijgen over de zorgkorting en kinderalimentatie hebben we besloten om hier een blog over te schrijven. Een aantal jaar geleden is de berekening voor de kinderalimentatie gewijzigd. De reden hiervoor was om het makkelijker te maken. Zorgkorting en kinderalimentatie: is het echt zo makkelijk? Lees meer

Inzicht in besteden van kinderalimentatie?

Heb je het idee dat de kinderalimentatie niet wordt besteed aan de kinderen omdat bijvoorbeeld de kinderen in oude of versleten kleding lopen? Kun je dan eisen dat de degene die de kinderalimentatie ontvangt inzicht geeft in waar de alimentatie aan gespendeerd wordt?

Lees meer

Wijzigen kinderalimentatie i.v.m. uitspraak Hoge Raad 2015?

Wijzigen Kinderalimentatie – BREAKING NEWS!

Wijzigen kinderalimentatie is mogelijk door een uitspraak van de Hoge Raad op 9 oktober 2015. Wellicht kun je onze blog over chocola en alimentatie nog herinneren? Hierin zijn wij stap voor stap ingegaan op de berekening van de kinderalimentatie aan de hand van verschillende ingrediënten. Één van die ingrediënten is het kindgebonden budget. Tot voor kort werd er (eindelijk) één lijn getrokken door de verschillende rechtbanken: wanneer één van de ouders kindgebonden budget ontving dan werd dit in mindering gebracht op de behoefte. Deze manier van berekenen van de kinderalimentatie gaf ook kritiek, vooral de laatste paar maanden. Per 1 januari 2015 is namelijk het kindgebonden budget fors verhoogd. En zo kon het dus voorkomen dat in zijn geheel geen alimentatie betaald diende te worden. De overheid betaalt dus als het ware een groot deel van de kinderalimentatie (omdat de staat het kindgebonden budget betaald). Dit alles heeft geleid tot een advies van de Advocaat- Generaal aan de Hoge Raad die uiteindelijk op 9 oktober 2015 een besluit heeft genomen. Dit besluit kan een impact hebben op de vastgestelde kinderalimentatie! Wijzigen kinderalimentatie is mogelijk maar laat ons starten met hoe kinderalimentatie nu wordt berekend. Lees meer

Scheiden? Wat komt er kijken bij een echtscheiding?

Scheiden? Het is hier in de regio Bergen op Zoom niet anders als in de rest van Nederland: één op de drie huwelijken redt het helaas niet en eindigt dus in een scheiding! Voor een advocaat is een scheidingstraject wellicht dagelijkse kost maar voor jou een bijzonder emotionele periode. Een fase vol verdriet en onzekerheid. Tegelijkertijd een periode waarin veel zaken goed geregeld en pro-actief begeleid moeten worden. Scheiden kan op verschillende manieren. Laat ons uitleggen wat er geregeld moet worden wanneer je op het punt staat te gaan scheiden.
Lees meer

Kinderalimentatie berekenen? Hoe wordt kinderalimentatie vastgesteld?

Update: artikel aangepast in verband met uitspraak van de Hoge Raad 9 oktober 2015.

Iemand die tijdens ons spreekuur binnenliep gaf ooit het volgende aan: “Ik heb het nodige gelezen over kinderalimentatie maar ik kan er geen chocola van maken”. In dit artikel proberen we de berekening van kinderalimentatie in begrijpelijke taal uit te leggen zoals we dat eerder ook bij deze (inmiddels) cliënt hebben gedaan. We hebben kinderalimentatie destijds uitgelegd aan de hand van een voorbeeld in dit geval de eerdergenoemde chocola. Chocola wordt immers ook volgens een bepaald recept bereid op basis van een aantal ingrediënten. Kinderalimentatie wordt bepaald op basis van een aantal begrippen en factoren: deze zullen we de ingrediënten noemen. Alle ingrediënten tezamen zijn als ware het recept en bepalen uiteindelijk de hoogte van de kinderalimentatie.

Lees meer