Berichten

Langdurige arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding: een veelvoorkomend discussiepunt tussen werkgever en werknemer.

De afgelopen periode ontvingen wij veel vragen van zowel werkgevers als werknemers over de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikt. De praktijk leert dat dit onderwerp een ‘hot item’ is voor zowel werkgever als werknemer. Bovendien ligt er over dit onderwerp een nieuw wetsvoorstel. Reden voor ons om dit onderwerp en het wetsvoorstel eens nader toe te lichten in deze blog.  Lees meer