Berichten

Het hanteren van de juiste ontslaggrond

Onder de sinds 1 juli 2015 geldende Wet Werk en Zekerheid is het voor werkgevers niet eenvoudiger geworden om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Zo is uit onderzoek gebleken, dat het percentage afgewezen ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter hoger ligt dan vóór de inwerkingtreding van voornoemde wet. De Wet Werk en Zekerheid stelt vergaande eisen als het gaat om waar werkgever aan moet voldoen voordat er voldoende grond aanwezig is om het dienstverband met werknemer te kunnen beëindigen. Lees meer

Ingenomen rijbewijs? Reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst?

Een ingenomen rijbewijs of nog preciezer een ontzegging van de rijbevoegdheid blijkt niet altijd voldoende reden voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Zo werd in deze uitspraak het door een werkgever ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen. Dit ondanks het feit dat de werknemer gedurende een langere periode zijn werkzaamheden voor zijn werkgever niet kon uitoefenen. Lees meer