Berichten

Het hanteren van de juiste ontslaggrond

Onder de sinds 1 juli 2015 geldende Wet Werk en Zekerheid is het voor werkgevers niet eenvoudiger geworden om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Zo is uit onderzoek gebleken, dat het percentage afgewezen ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter hoger ligt dan vóór de inwerkingtreding van voornoemde wet. De Wet Werk en Zekerheid stelt vergaande eisen als het gaat om waar werkgever aan moet voldoen voordat er voldoende grond aanwezig is om het dienstverband met werknemer te kunnen beëindigen. Lees meer