Berichten

Verlenging arbeidsovereenkomst: blijft concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet toegestaan onder de Wet Werk en Zekerheid (tenzij er een aantoonbaar zwaarwegend bedrijfsbelang is). Maar wat gebeurt er met dit beding als er al een arbeidsovereenkomst loopt van voor de datum dat de Wet Werk en Zekerheid in werking is getreden en deze lopende arbeidsovereenkomst door werkgever wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden? Blijft het concurrentiebeding dan wel gelden voor werknemer? Lees meer